EN  |  BG    

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

„БЪЛГЕРИАН БИЗНЕС КОНСАЛТАНТС” АД ("Бългериан Бизнес Консалтантс" или "ние") предлага съдържанието на този уеб сайт ("сайт") при следните условия.
Този документ и
условията за Конфиденциалност определят ползването на този сайт. Ако не сте съгласни с тези условия, трябва да напуснете сайта веднага. Бългериан Бизнес Консалтантс си запазва правото да променя тези документи по всяко време и без предупреждение. Тези условия са променени последно на 08 Октомври 2007 г. г. Достъпвайки и ползвайки този сайт, Вие се съгласявате и обвързвате с условията, описани тук.

Конфиденциалност
Моля прочетете нашата политика за конфиденциалност за повече информация относно третирането на лична информация, коят Вие предоставяте.

Връзки към този сайт
Забранено е създаването на връзки към този сайт без изричното съгласие на
Бългериан Бизнес Консалтантс. Връзките към този сайт не трябва да използват техники, които да представят съдържанието на този сайт като свързано с Вашата организация. Забранено е вмъкването на лого или друг знак на търговска марка като част от връзка към този сайт без изрично писмено съгласие на Бългериан Бизнес Консалтантс.

Съдържание на сайта
Съдържанието и функционалността на този сайт, включително текстове, графики, лога, икони, изображения, както и тяхната подредба, се притежават изключително от
Бългериан Бизнес Консалтантс. Всички права са запазени, освен ако не са изрично преотстъпени от Бългериан Бизнес Консалтантс.
Разрешено е отпечатването и съхранението на едно копие на съдържанието и функционалността на този сайт върху един компютър единствено и само за вътрешна употреба при условие, че съдържанието не се изменя по никакъв начин и всички бележки за авторски права и собственост на сайта бъдат запазени.
Всяко друго копиране, изменение, възпроизвеждане и разпространение на информацията от този сайт (независимо за вътрешни цели или не и независимо с търговска цел или не) е забранено.
Забранено е копирането, изменянето, качването, свалянето, показването на трети лица с търговска цел или разпространението на код или съдържание от този сайт без изричното съгласие на
Бългериан Бизнес Консалтантс.
Информацията на този сайт може да бъде неточна или остаряла.
Бългериан Бизнес Консалтантс може да променя всякаква информация на този сайт по всяко време без предупреждение.

Отговорност
Информацията на този сайт с
общ характер и не адресира конкретни обстоятелства или изисквания. Съдържанието и функционалността се предлага на ‘as isandas availablebasis без никакви изрични или implied гаранции. Бългериан Бизнес Консалтантс не поема никаква отговорност за точността, изчерпателността и полезността на съдържанието на сайта или всякаква информация публикувана на свързани сайтове или предлагана от трети лица.
Бългериан Бизнес Консалтантс НЕ поема отговорност за никакви непряки, случайни или други загуби, предизвикани от или по някакъв начин свързани с употреба на информация от този сайт.

Търговски марки
Вие се съгласявате, че няма да отнасяте или приписвате каквато и да е информация на Бългериан Бизнес Консалтантс във всякакви публични издания (пр. вестници, уеб сайтове) с цел реклама или промоциране, информиране или повлияване на трети страни, както и че няма да ползвате или възпроизвеждате която и да е търговска марка на Бългериан Бизнес Консалтантс, или да заявявате каквото и да е становище от страна на или във връзка с Бългериан Бизнес Консалтантс.

Информация от трети лица
Бългериан Бизнес Консалтантс приканва да не се изпраща нежелана лична информация или друга конфиденциална информация. Всяка такава информация ще бъде смятана за неконфиденциална.
Отговорността на
Бългериан Бизнес Консалтантс относно нашите продукти и услуги се определя изцяло от споразуменията, с които те се предлагат.
Ние може да предлагаме връзки към уеб сайтове на трети лица и съдържание, което изглежда като част от този сайт, може в действителност да се предоставя от трети лица.
Бългериан Бизнес Консалтантс не носи отговорност за тези уеб сайтове, ползването на които се определя от условията за ползване и политика за конфиденциалност, ако има такива,
на съответните трети лица.