EN  |  BG    
Оферти arrow Предприятия
Печатница за ролен Heat-set печат
Обявена цена: < EUR 1 mln
Местоположение: Западна България

Възможност за инвестиция: миноритарен/мажоритарен дял във водеща печатница за ролен Heat-set печат

Информация за компанията


Компанията е един от основните играчи в ролния офсетов печат на територията на страната. Печатницата разполага с цялата гама от машини и съоръжения, необходими за висококачествен офсетов (ролен и листов) печат и довършителни процеси.
Компанията е с утвърден пазарен дял в печатането на списания, брошури, рекламни и търговски каталози; основни клиенти са както известни български медийни компании, така и големите търговски вериги.

Стратегически предимства


  • Финансова независимост, осигурена благодарение на осъществяването на целия производствен цикъл /единствено експонирането се осъществява от трета страта, поради значително по-голямата рентабилност при аутсорсинга на тази дейност
  • 90% растеж на продажбите през 2009г.; EBITDA Марж от 19.23% - увеличение от близо 500 базисни точки над отчетения резултат в предходната година
  • Печатницата разполага с модерни съоражения и машини, гарантиращи високо качество на предлаганите услуги
  • Квалифициран и опитен персонал
  • Местоположението е стратегически от гледна точка на блиостта до основните компании в печатарската индустрия